HOTel lipa

Splošni pogoji poslovanja hotela Lipa

Hotel Lipa Kranjska Gora (v nadaljevanju hotel) je last podjetja Perkolič, d.o.o., Kranjska Gora (Koroška ulica 14, 4280 Kranjska Gora) oddaja nastanitve v skladu svojimi Splošnimi pogoji poslovanja:

Sklenitev pogodbe
Pogodba je sklenjena, ko hotel prejme pisno naročilo stranke preko katerega koli prodajnega kanala. S tem se smatra, da stranka v celoti sprejema Splošne pogoje poslovanja (v nadaljevanju SPP).

Rezervacije
Potrjena rezervacija je zaveza, pogodba med hotelom in gostom, katere določila morata oba spoštovati. Pogoji rezervacije so vedno jasno razvidni pred dokončno potrditvijo rezervacije.

Najem nastanitvene enote vključuje:

 • najem izbrane nastanitve – sobe na noč;
 • uporabo posteljnine;
 • uporabo brisač;
 • parkirni prostor pred ali za hišo;
 • brezplačno porabo prostora za shranjevanje in sušenje športne opreme;
 • brezplačni Wi-Fi;
 • dobrodošlico;
 • DDV, prijavo.

Hotel se potrudi, da pri rezervaciji nastanitve poskuša upoštevati dodatne strankine želje. Hotel je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je gost rezerviral, in uresničiti dogovorjene storitve. Gost se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih je/bo izkoristila. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene oz.

ki niso v hotelski ponudbi. Obvezna in opcijska doplačila so navedena v rubriki plačilni in odpovedni pogoji.

Obvestilo gostom pred prihodom v hotel

Hotel gostom najmanj dan pred prihodom na posredovani elektronski naslov ali telefon pošlje sporočilo, v katerem ga spomni na veljavno rezervacijo, obvesti o možni uri prijave v hotel in načinu kontaktiranja hotel ter načinu vstopa v hotel.

Prijava/odjava gostov

Prijava
Ob prijavi v hotel je potrebno predložiti veljaven identifikacijski dokument (potni list, osebno izkaznico, vozniški izpit…). Dokumenti morajo biti veljavni v času prihoda in odhoda gosta iz hotela. Vsaka oseba, ki je nastanjena v hotelu je dolžna imeti veljavni dokument. V kolikor oseba ni polnoletna
mora za to poskrbeti zanj odgovorna oseba.

Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene v hotelu je strogo prepovedano.
Rezervirana nastanitvena enota je stranki na voljo med 14. in 20. uro na dan
prihoda. Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči zgodnja prijava.

Ob prijavi gosti prejmejo naslednje informacije:

 • Vse potrebne informacije in pravili, ki se tičejo bivanja v objektu; gost mora le ta upoštevati;
 • ključ, ki odpira vhodna vrata, vrata nastanitvene enote in smučarske/kolesarske sobe;
 • podatki za dostopanje do wi-fi;
 • vizitko objekta s kontaktnimi številkami odgovornih oseb;
 • osnovne informacije o možnostih preživljanja svojega časa v okolici.
 • Za vse dodatne informacije je na voljo recepcija ali osebje v času zajtrka.

Odjava
Na dan odhoda mora stranka do 11. ure zapustiti sobo, oddati ključ na recepciji in poravnati vse neporavnane stroške (turistično takso, mini bar, storitve iz restavracije..). Če stranka prekorači čas odhoda in odide po 11. uri, lahko hotel od nje zahteva doplačilo. Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči
pozna odjava. Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.
V kolikor stroški ne bodo ob odjavi plačani v celoti, bomo bremenili vašo kreditno kartico in vas o tem obvestili po elektronski pošti oz. preko kanala preko katerega ste kontaktirali s hotelom.

Zajtrk
Zajtrk je od 8:00 do 10:00 ure.
Zajtrk je vključen v ceno.
V kolikor je izražena potreba po zajtrku pred 8. uro (zaradi zgodnjega odhoda, zaradi pohodov v gore, zaradi prireditev…), je le to stvar
predhodnega dogovora. Gostom nato pripravimo pakete s hrano in jih pravočasno dostavimo v sobo oz.
omogočimo gostom vstop v jedilnico, vendar ne zagotavljamo celostno postrežbo.
Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Parkiranje
Za vse hotelske goste zagotavljamo brezplačna parkirna mesta
(pred hotelom ter za hotelom). Lastniki/stranke sami odgovarjajo za svoje avtomobile, motorje in druga prevozna sredstva ter stvari,
ki jih pustijo v njih. Za izgubo ali poškodbe ne odgovarjamo.

Dodatno ležišče in otroci
Maksimalno število oseb v hotelu je enako številu postelj. Otroci kot tretja oseba
oz. dodatna oseba v sobi niso dovoljeni, razen otroci do 3. leta starosti,
ki spijo skupaj starši v postelji.
Dodatno ležišče ali otroška postelja so na voljo po predhodni najavi gosta.
Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Minibar
Živila v hladilniku se uporabljajo proti plačilu. Cenik je priložen. Vsak dan v času dnevnega pospravljanja se preveri porabo in dopolni porabljene izdelke, hkrati pa se izvaja evidenca porabe na sobo.
V mini-barih je lahko le hotelska vsebina mini-bara oz. v njem ni dovoljeno shranjevanje drugih živil.

Smučarska/kolesarska soba
Ta prostor je namenjen shranjevanju vse vrste športne opreme in obutve (smučarski, kolesarski čevlji).

Gosti so dolžni v tem prostoru puščati vso športno opremo (tudi obutev). Po hotelu in v nastanitvenih enotah je prepovedano hoditi v smučarskih/kolesarskih čevljih in v nastanitvene enote nositi smučarsko, kolesarsko in drugo športno opremo. Prostor je zaklenjen, vanj pa lahko gostje dostopajo je s ključem, ki ga dobijo na recepciji.

Mir in tišina
V hotelu mora biti mir med 22. in 7. uro.

Red in čistoča hotela in nastanitvenih enot

Gostje so dolžni skrbeti za red in čistočo v hotelu in v svoji nastanitveni enoti. Nastanitvene enote se pospravljajo dnevno. Pri tem poskrbimo za osnovno čistočo sobe in kopalnice. V kolikor so stvari gostov na tleh, jih ne premikamo in ne pospravljamo, enoto pospravimo le v meri, kot je to mogoče. Posteljnina in brisače se v toku ene rezervacije menjajo v kolikor je rezervacija dolga najmanj 5 noči. V kolikor gost želi pogostejše menjanje brisač, mora upoštevati navodila napisana v sobi. Vsekakor pa prosimo goste za ekološko ravnanje, saj z zmanjševanjem porabe vode in čistil znižujemo stroške okolja in skrbimo za naravo.

Kajenje
V hotelu kajenje ni dovoljeno v nobenem prostoru. Kajenje je dopustno na balkonih ali na zunanjih površinah hotela, vendar pa je potrebno ugasnjene odpadke za seboj pospraviti in odložiti v zunanjih smetnjakih. V sobah, kjer balkonov ni, je kajenje (npr. na oknih) strogo prepovedano. Hotel ima pravico zaračunati dodaten znesek za kritje stroškov čiščenja, osvežitve in zračenja sobe. Poleg omenjenega zneska bo dodatno zaračunana morebitna škoda, hotel pa ima pravico gosta predčasno odsloviti. V primeru intervencije gasilske službe zaradi kajenja, je gost dolžan plačati vse nastale stroške s tega naslova. Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Hišni ljubljenci
Hišni ljubljenci v hotelu niso dovoljeni (možne izjeme ob predhodnem dogovoru oz. privolitvi s strani hotela).

Vrata
Gostje so zaradi varnosti vseh oseb in stvari dolžni zaklepati vsa vrata ob vsakem prihodu
in izhodu v hotel, saj s tem zmanjšajo možnost kraje.

V nastanitve ni dovoljeno:

 • nositi hrano in pijačo;
 • nositi tekočih snovi, ki se rade vnamejo ali eksplodirajo, ne snovi z močnim in neprijetnim
  vonjem in podobno;
 • pranje in likanje;

Doplačila so navedena v poglavju Plačilni in odpovedni pogoji.

Omejitev odgovornosti in povzročena škoda

Hotel jamči za svoje pogodbene obveznosti s skrbnostjo poštenega trgovca. Družba ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo ali poškodovanje lastnine gostov ali osebne poškodbe, ki na kakršen koli način nastanejo med bivanjem v hotelu (razen osebnih poškodb gostov, ki nastanejo neposredno zaradi hude malomarnosti družbe). Celotna odškodninska odgovornost družbe ne presega rezervacijske vrednosti. Nič v pogodbi ali katerem koli drugem dokumentu v zvezi z njo ne pomeni izključitve odgovornosti za primer smrti ali osebne poškodbe, ki nastane zaradi hude malomarnosti družbe ali odgovornosti za prevare ali napačno tolmačenje. Hotel je pod video nadzorom. Če se pri hotelski storitvi pojavi motnja ali škoda, se bo hotel potrudil, da jo čimprej odpravi, gost pa je dolžen prispevati k temu, da se motnja odpravi oz. da je škoda čim manjša.

Če gost povzroči škodo kjerkoli v hotelu ali na njegovem zunanjem prostoru, zanjo v celoti odgovarja, hotel pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo gost lahko utrpel v takem primeru.

V primeru kršitev hišnega reda oziroma povzročanja škode si hotel dovoli izvesti ukrep prepovedi vstopa, odstranitev gostov iz hotelskih prostorov in povračilo povzročene škode. Hotel si pridržuje pravico in gost ga pooblašča, da za morebitno škodo ali odtujitev predmetov, bremeni njegovo kreditno ali plačilno kartico.

Plačilni in odpovedni pogoji
Vsaka rezervacija je potrjena šele, ko je plačano predplačilo, katerega višina pa je odvisna od pogojev rezervacije
, ki velja za izbrano ponudbo. Rezervacije se zaračunavajo na več načinov in v več
delih. Ponudbe imajo različne pogoje tako glede cene, minimalnega števila nočitev kot tudi
plačila.

Ceniki so:

 • standard cenik (standard rate) – minimalno bivanje 2 noči
 • cenik za kratkoročno bivanje (short stay rate) – minimalno bivanje 1 noč
 • cenik brez možnosti vračila denarja (non refundable) – minimalno bivanje 5 noči
 • posebne ponudbe, darilni boni ali paketne ponudbe:
  minimalno bivanje je odvisno od izbrane ponudbe;

Plačilni in odpovedni pogoji
Plačilni in odpovedni pogoji glede na izbrano ponudbo:

 • standard cenik:
  Gost lahko brezplačno odpove do 30 dni pred prihodom. Gostu bo zaračunan znesek v višini
  50 % skupne cene, če odpove v 30 dneh pred prihodom. V primeru neprihoda bo gostu
  zaračunano 100 % skupne cene.
  Gostu bo zaračunano predplačilo v višini 50 % skupne cene po opravljeni rezervaciji.
 • cenik za kratkoročno bivanje:
  Cena namestitve za 1 noč je višja za 15%
 • cenik brez možnosti vračila denarja:
  znesek rezervacije v višini 100% cene rezervacije se zaračuna kadar koli po
  opravljeni rezervaciji; vračila denarja ni;
 • v primeru neprihoda:
  zaračuna se celoten znesek rezervacije (100%);
 • pri predčasnem odhodu:
  potrebno je plačati 100 % rezervacijsko vsoto;
 • za posebne ponudbe, darilne bone ali pakete:
  lahko veljajo posebni pogoji.

V vsakem primeru si pridružujemo pravico, da vam zaračunamo administrativne stroške povezane z nastalo odpovedjo.

Posebne ponudbe
Ponudbe, ki jih lahko štejemo kot posebne ponudbe (last minute, first minute, akcije in podobno), veljajo od dneva, ko so objavljene na spletni strani do dneva, ki je naveden kot konec akcijske ponudbe. Posebne ponudbe ne veljajo za rezervacije, ki so bile sklenjene pred nastankom ponudbe ali po preteku ponudbe. Ponudbe veljajo samo pod pogoji, navedenimi na spletni strani.

Odpovedni riziko
Gostom priporočamo pravočasno sklenitev zavarovanja rizika odpovedi pri ponudniku turističnih zavarovanj. Denarja, v kolikor je zaračunano v skladu z odpovednimi pogoji, ne vračamo. To velja za vse situacije, tudi zdravstvene.
Pri tem opozarjamo goste, da so pozorni na vsebino zavarovalne police.

Pravica hotela do odpovedi rezervacije

Hotel ima pravico do odpovedi rezervacije, če določeni znesek ni bil plačan v dogovorjenem roku. Izjemoma sme hotel odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga, npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin (izrednih razmer, nujnosti zaprtja hotela), za katere hotel ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredovala stranka ali v primeru neprimernega obnašanja bodočega gosta. Plačilo oz. neplačilo odpovedi v izrednih razmerah je odvisna od dogovorov in zakonov v času višje sile.

Do spremembe rezervacije ima hotel pravico:

 • če so v rezervirani nastanitveni enoti potrebna nujna nepredvidljiva popravila, ki
  onemogočajo normalno in varno uporabo enote;
 • če je prišlo do dvojne rezervacije iste enote; v tem primeru je dolžan hotel gostu omogočati
  bivanje v enakovredni enoti, v kolikor pa to ni mogoče, ga lahko namesti v cenovno boljši enoti brezplačno
  ali v cenovno ugodnejši enoti, s tem da se povrne razlika v ceni enot; v kolikor zamenjava enot ni
  mogoča, se hotel v največji možni meri potrudi poiskati enakovredno namestitev brezplačno v kraju oziroma v celoti povrne
  stroške rezervacije.

Plačilna sredstva so:

 • gotovina;
 • kreditne kartice:
  v tem primeru je potrebno posredovati naslednje podatke: tip kartice, ime in priimek lastnika, številko kartice, veljavnost ter cvc kodo)
 • kreditne kartice, ki jih hotel sprejema so: Visa, Euro/Mastercard, Maestro, Diners;
 • za vse rezervacije se zahteva jamstvo kreditnih kartic, ki so veljavne za celoten čas bivanja;
  ob prijavi v hotel je potrebno predložite tisto kartico, s katero ste opravili rezervacijo;
 • nakazilo na transakcijskega računa podjetja (Perkolič, d.o.o., Kranjska Gora, Koroška ulica 14, 4280 Kranjska Gora, Banka: SKB D.D., IBAN SI56 0317 8101 2278 093,swift: SKBASI2X).

Vse cene, navedene na tej strani, so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izrecno navedeno drugače. Turistična taksa je dodatna plačilna postavka in zato ni vključena v ceno nočitve.
Na dan odjave, je potrebno poračunati še turistično takso in dodatni stroški nastali v času bivanja v hotelu, ki so posledica koriščenja dodatnih uslug, ki jih nudi hotel, ali pa kot posledica nastale škode. Ob odjavi iz hotela morajo biti vsi neporavnani stroški plačani v celoti.

Obvezna doplačila:

 • Turistična taksa:
  • cena takse je predpisana občinska taksa, katere višina se letno usklajuje;
  • odrasla oseba plača polno predpisano vrednost in otroci od 7-18 let pa polovično vrednost;
  • taksa se poračuna ob odjavi iz hotela.
 • pozen odhod: 50 eur;
 • neprijavljene osebe, spanje in razgrajanje oz. neupoštevanje pravil hišnega reda: 100 eur.

Opcijska doplačila:

 • Mini-bar – porabljeni izdelki po predloženem ceniku;
 • stroške montaże in transporta ter posredno povzročene škode,
  ki nastane zaradi nezmožnosti uporabe nastanitve, dela nastanitve
  ali storitve za druge goste:
  • izguba ključa oz. ne vračilo ob odhodu: 50,00 eur;
  • kajenje: 150,00 EUR;
  • razbita luč: 100,00 eur;
  • razbit ali poškodovan televizijski sprejemnik: 800,00 eur;
  • razbit ali poškodovan mini-bar: 200,00 eur;
  • strgane ali poškodovane zavese: 200,00 eur;
  • poškodba notranjih lesenih elementov, pohištva, oken, vrat, fasade (trk z avtomobilom) in podobna škoda se zaračuna glede na oceno popravila pristojne strokovne osebe.

Končna določila
Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja. V primeru spora med strankami
je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Kranju. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.hotel- lipa.si.